Minőségpolitika

A DOMINÓ TRANS Kft. stratégiai eszközrendszerének fontos eleme a minőségpolitika, amely biztosítékot nyújt a fuvaroztatók által igényelt szolgáltatások minőségi színvonalának elérésére és megtartására. A DOMINÓ TRANS Kft. stratégiai eszközrendszerének fontos eleme a minőség- és környezeti politika, amely biztosítékot nyújt a fuvaroztatók által igényelt szolgáltatások minőségi színvonalának elérésére és megtartására valamint környezeti teljesítményünk figyelemmel kísérésére javítására.

A Társaság legfontosabb célkitűzése a fuvaroztatók mindenkori igényének megfelelő, komplex fuvarfeladattal összefüggő szolgáltatás (szállítási pontosság, minőség) biztosítása.

A Társaság vezetősége a megrendelői igények maradéktalan teljesítésén keresztül kívánja érvényre juttatni alkalmazottainak és a Társaság tulajdonosainak érdekeit, ezért a szolgáltatások, az erőforrások és az eszközfejlesztés, ill. a gazdálkodás területén prioritást biztosít a fuvaroztatók megbízható és teljes körű kiszolgálásának, figyelembe véve a jogszabályok és a biztonsági szabályok alkotta előírásokat, alkalmazva, ill. felhasználva a modern technikák elemeit és lehetőségeit.

Társaságunk küldetése, hogy a fentiek szellemében:

 • magas szinten elégítse ki vevőinek kifejezett és elvárt igényeit, hosszú távon biztosítva ezzel a Társaság eredményes működését, tartós fennmaradását, a minőség folyamatos fejlesztésével öregbítve a Társaság jó hírét, versenyképességünk növelését,
 • biztosítsa tevékenységünk környezetterhelő hatásainak csökkentését,
 • hosszú távon biztosítsa alkalmazottainak és azok családjának biztos, tervezhető és megfelelő életkörülményeit.

Küldetésünknek és elfogadott minőség- és környezeti politikánknak megfelelően a vezetőség elkötelezi magát e szemlélet kialakítására, bevezetésére és fenntartására, folyamatos fejlesztésére a Társaság minden szintjén. Elvárja alkalmazottaitól, hogy e szemléletet megértsék, elfogadják és munkájuk során folyamatosan érvényesítsék, bizonyítva ezzel elkötelezettségüket a minőség, a környezetvédelem és a Társaság iránt.

Szervezetünket alkalmassá tesszük egy magas szintű, hatékony és ellenőrzött integrált irányítási rendszer működtetésére, mely megfelel az MSZ EN ISO 9001: 2009 Minőségirányítási rendszerek, illetve az MSZ EN ISO 14001: 2005 Környezetirányítási rendszerek, szabványok követelményeinek és egyben szavatolja ügyfeleink elégedettségét, bizalmát és Társaságunk fennmaradását.

A kialakított társasági minőség- és környezeti politika a közös gondolkodás és akarat eredménye, amely az integrált irányítási rendszer működtetésén keresztül érvényesül.

A Társaság vezetői példamutató és kezdeményező szerepet vállalnak az integrált irányítási rendszer szervezésében, feladatuknak tekintik a minőség- és környezeti politika megismertetését és megértetését a munkatársakkal. A munkatársaknak munkájuk eredményével bizonyítaniuk kell, hogy a minőségirányítási és a környezetirányítási előírásokat megértették és szigorúan betartják. Az integrált irányítási rendszer működtetése a vezetőség irányításával, minden munkatárs felelős közreműködésével történik.

Szolgáltatásainkkal a DOMINO TRANS Kft. hírnevét és a megbecsülését kívánjuk erősíteni.

A Társaság vezetőségének alapvető célkitűzése, hogy megfeleljünk küldetésünknek. E megfelelés biztosítására az alábbi minőség- és környezeti politikai elveket és általános célokat határozta el:

vevőink igényének magas szintű teljesítése,

 • szolgáltatásaink egyenletes és tartós minőségű teljesítése,
 • egységes vállalati magatartás kialakítása és működtetése,
 • a folyamatos minőségjavító munka,
 • a hibák megelőzése,
 • munkatársaink rendszeres, minőség iránti elkötelezettségre való oktatása,
 • az erőforrások fejlesztése,
 • a jogszabályok betartása és betartatása,
 • általános céljainknak megfelelő mérhető minőség- és környezeti célok következetes megvalósítása,
 • tevékenységünk környezetterhelő hatásainak mérséklése,
 • integrált irányítási rendszerünk az MSZ EN ISO 9001:2009 és az MSZ EN ISO 14001:2005 szabványok szerinti folyamatos fejlesztése, fenntartása.

Az MSZ EN ISO 9001:2009, ill. az MSZ EN ISO 14001:2005 szabványok szerinti minőségirányítási rendszerünk folyamatos tanúsíttatásával, eredményes működtetésével, munkánk eredményével kívánjuk bizonyítani megrendelőink és szállítóink felé szakmai rátermettségünket és megbízhatóságunkat.

Valamennyi munkatársunktól elvárjuk, hogy azonosuljon céljainkkal, munkájuk eredményével bizonyítsák az integrált irányítási rendszer követelményeinek ismeretét és azok gyakorlati alkalmazását.